Algemene voorwaarden

Hier vindt u een korte uitleg van de verschillende Winkel voorwaarden.

Winkel-coupons en stickers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Winkel coupons en stickers uitgegeven door Winkel.

Winkel-KAART

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toepassing, eigendom en gebruik van Winkel. Het programma wordt uitgevoerd door Winkel

Verzend- en leveringsvoorwaarden

Informatie over levering, kosten en leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden, vaste clausules voor laag volume

Winkel Fixed Low Price Producten zijn zo laag geprijsd dat er geen kortingen van toepassing zijn. Artikelen met een vaste lage prijs kunnen bijvoorbeeld niet worden gecombineerd met kortingen zoals kortingsstickers, kortingsbonnen of Winkel-voordelen.

Algemene voorwaarden Doe-het-zelf

Op aankopen in een bouwmarkt zijn de Algemene Voorwaarden voor de bouwmarkt van toepassing. Ze zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging van Eigenaren als onderdeel van het Zelfregulerend Overleg van de Coördinatiegroep (CZ) van de Sociaal Economische Raad.

Algemene voorwaarden

Op online aankopen bij Winkel zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Zij zijn in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER) in kaart gebracht. De Algemene Voorwaarden van de winkel bieden u als consument meer garanties dan de wet.

Winkel-cadeaubon

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en het gebruik van de Winkel Gift Card.

Winkel online consult

Aanbevelingen op de Winkel website zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie verstrekt door de websitebezoeker. Winkel Online Tips zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat het advies onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Lees de voorwaarden van de Winkel online consultatie

Winkel-promoties en aanbiedingen

Acties en aanbiedingen zijn niet altijd overal geldig. Bekijk de voorwaarden van promoties en aanbiedingen

Product- en prijsinformatie

De Winkel-website bevat informatie over producten en prijzen. Productvoorwaarden en prijsinformatie vindt u op deze pagina.

Online winkelen

In een aantal winkels is het mogelijk om online goederen te reserveren, die je in de winkel kunt ophalen.

Promotievoorwaarden

We vinden het geweldig als je foto's van Winkel-producten op Facebook en/of Instagram plaatst. Voor het delen en publiceren van foto's hebben we uw toestemming nodig. Door toestemming te geven, gaat u akkoord met het volgende:

  • Alleen jij bezit de foto die je hebt gedeeld;
  • U verleent Winkel het recht om de inhoud in zijn digitale expressie te gebruiken. Er zijn geen beperkingen of beperkingen;
  • Winkel zal redelijke inspanningen leveren om u als maker te vermelden en u te associëren met uw Instagram- of Facebook-account, maar is niet verplicht dit te doen.

Voordat we je foto gebruiken, vragen we je om op Instagram te reageren om akkoord te gaan met de bovenstaande advertentievoorwaarden.

Behoudens het bepaalde in artikel 2 en hoger, gaan de eigendom en het risico van beschadiging of vernietiging van de goederen, geheel of gedeeltelijk, over op de koper bij levering. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft betaald of hiervoor garanties heeft gegeven, behoudt de winkel de eigendom van de goederen. In dit geval gaat de eigendom over op de koper zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens de winkel heeft voldaan. Indien het verkochte product is geleverd, maar nog niet is betaald, kan de koper het niet op grond van enige titel of naam aan derden overdragen of ter beschikking stellen. Denk hierbij aan een (gedeeltelijke) eigendomsoverdracht, een (pand)obligatie of een bezitloze obligatie
In geval van verlies, diefstal, beslaglegging etc. van de verkochte zaak is de koper verplicht hiervan binnen 24 uur vanaf het moment van ontdekking melding te maken, tenzij volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Bij het enkele feit van niet-naleving of overtreding van de bepalingen van dit artikel wordt de koper onmiddellijk een opeisbare boete kwijtgescholden gelijk aan de koopprijs.

Koper heeft het recht het juiste product te leveren. Levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van levering zijn overeengekomen. Als bestellingen en betalingen worden ontvangen voor andere landen en regio's dan hierboven vermeld, wordt de bestelling geannuleerd en worden de betalingen terugbetaald. Levering van goederen vindt plaats binnen 7 werkdagen na betaling van de geplaatste bestelling, indien partijen anders zijn overeengekomen. De winkel heeft het recht om de bestelde goederen op volle verpakkingen af ​​te ronden. Indien levering op de overeengekomen datum niet mogelijk is, kan de winkel de levertijd eenzijdig wijzigen zonder dat de koper recht heeft op vergoeding van enige directe of indirecte schade. De levering wordt als voltooid beschouwd wanneer de goederen ter vrije beschikking staan ​​van de koper. Indien tijdige levering door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, wordt de levertijd verlengd tot het moment waarop de winkel een redelijke mogelijkheid heeft om te leveren. Overmacht kan in ieder geval ontstaan ​​door natuurgeweld, vorst en staking.